Ocak 25, 2007

Fikir nasıl bulunur?

Yaratıcılık ve buluş süreci

“Yaratıcılık bir disiplin sorunudur ve 4 boyutu vardır.”
der Bill Bernbach ve şöyle gruplar:

1. Bir ürün ya da hizmette avantaj olabilecek özellikleri bulma disiplini
2. Düşünsel bir derinliğe ve estetiğe sahip tasarımlar yaratma disiplini
3. Yönetme disiplini
4. Toplumsal bilinci geliştirme ve halka karşı sorumlu olma disiplini

Yaratıcıların 4 genel özelliği

1. Olanakları zorlayan gözlemcilerdir.
2. İnsanları etkilemek isterler.
3. Nesnelere diğer insanlardan farklı biçimde yaklaşırlar.
4. Yarattıkları dünyayı görmek isterler.

Irwing Taylor ise insanlardaki yaratıcılığı 5 kategoride inceler:

1. Dışavurumcu (çocuk resimleri)
2. Üretken (ustalık+gerçekçilik)
3. Buluşçu (kaşif)
4. Yenilikçi (soyutlama)
5. Gelişmeci (yeni ilkeler)


Fikir nasıl bulunur?
Jack Foster
 
Clicky Web Analytics