Şubat 05, 2007

Reklamcılık

John Berger der ki...

Reklamlar herbirimize bir nesne daha satın alarak kendimizi, ya da yaşamlarımızı değiştirmemizi önerir.

Aldığınız bu yeni nesne, der reklam, sizi bir bakıma daha zenginleştirecektir, o nesneyi almak için para harcayarak biraz daha yoksullaşsanız bile.

Reklam görünüşte değişmiş, bunun sonucu kıskanılacak insanlar durumuna gelen kimseleri göstererek bizi bu değişikliğe inandırmaya çalışır. Kıskanılacak durumda olmak çekici olmak demektir. Reklamcılık çekicilik üretme sürecidir.
 
Clicky Web Analytics