Şubat 23, 2007

Da, de bağlacı nasıl yazılır?

Da, de bağlacı ayrı mı bitişik mi yazılır?

Da, de bağlacı ayrı yazılır; ancak, kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar ve da, de biçimini alır: Kızı da geldi gelini de. Orhan da biliyor. Oğluna da bildirdi. Sen de mi kardeşim? Güç de olsa. Konuşur da konuşur.

* Ayrı yazılan da, de hiçbir zaman ta, te şeklinde yazılmaz.

* Ya sözüyle birlikte kullanılan da mutlaka ayrı yazılır (ya da).

* Da, de bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesme ile ayırmak yanlıştır. Bu bağlacı tamamen ayrı yazmak gerekir: Ayşe de geldi (Ayşe'de geldi değil).

* Bulunma hâli eki olan -da, -de, -ta, -te'nin da, de bağlacı ile hiçbir ilgisi yoktur; bulunma hâli eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: devede kulak, evde kalmak, yolda kalmak, ayakta durmak, çantada kek¬lik. Yurtta sulh, cihanda sulh. Dilde, fikirde, işte birlik.


Kaynak: Türk Dil Kurumu
 
Clicky Web Analytics