Nisan 18, 2007

Yaratıcılık nedir?

* Yaratıcılık denen şey, gidip toplumun henüz bulmadığı şeyleri bulmaktır.
Joseph Campbell

* Yaratıcılık yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir.
Taylor

* Yaratıcılık; daha önce görülmemiş yöntemlerle, temel amaçları başarmaya neden olacak unsurları sağlayacak yeni seçenekler araştırmaktır.
Clemen

* Yaratıcılık yeni bir şeyi var etme yeteneğidir.
Stoor

* Yaratıcılık yeninin oluşturulması ve eskisinin elden geçirilmesidir.
Vance

* Yaratıcılık bilginin alınması ve yeni bir şekil olana ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir. Yaratıcılık kavram oluşturabilmek ve kavramlar arasında çok sayıda farklı ilişki kurabilmektir.
Bentley

* Yaratıcılık bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir.
Plamer
 
Clicky Web Analytics