Nisan 20, 2007

15 Faydada Marka

1. Tutundurmaya yardımcı olur.
2. Talep yaratmada etkilidir.
3. Satış kaybı tehlikesini önler.
4. Marka kullanılması malı pazarlama kanallarına doğru çeker.
5. Fiyat istikrarına olumlu etki eder.
6. Aracılar marka olan malları tercih ederler.
7. Marka sahibi firmaya, aracı kuruluşların sık sık fiyat değişikliği yapmamalarını, değişik aracıların malı farklı fiyatlardan satmalarını sağlamada yardımcı olur.
8. Marka mallar daha fazla kâr payı getirebilir.
9. Malın tanınmasını sağlar.
10. Kalite açısından güven unsurudur, garanti sağlar.
11. Mal hakkında güvenli bilgi verir.
12. Tüketiciye korunma imkânı verir.
13. Alışverişi kolaylaştırır ve daha güvenli yapılmasını sağlar.
14. Pazarın daha kolay bölümlendirilmesine yardımcı olur.
15. Tescilli markalar yasalar sayesinde ürünün taklit edilmesini önler.
 
Clicky Web Analytics