Nisan 25, 2007

Başlık ve Metin Bulamadık!

Dersarası'nın "2010 İstanbul Kültür Başkenti" konulu ilk yarışması için hazırladığımız ikinci ilan derece alamadı; ama yılmıyoruz, çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz...

 
Clicky Web Analytics