Mayıs 04, 2007

Sevdiğim Sloganlar - 7

Aymar
Fiyatı, kalitesi var mı aymar gibisi?

Coca-Cola Light
Işığını yansıt!

Mastercard
Paranın satın alamayacağı şeyler vardır.
Geri kalan herşey için Mastercard.

Lassa
Dünyaya bakın, Lassa`yı göreceksiniz.

Profilo
Kalite kontrol altında
 
Clicky Web Analytics