Mayıs 22, 2007

Koyverme, Oy Ver!


Yeditepe Üniversitesi Reklâm Tasarımı ve İletişimi öğrencileri olarak bizler, sosyal sorumluluk bilinciyle yola çıkarak hazırladığımız bu projede amacımız ülkemizin geleceği olan genç seçmenlere oy verme bilincini aşılayabilmektir.

Atatürk’ün bize armağan ettiği Cumhuriyet’in ve demokrasinin tek bir şartı varsa o da oy kullanmak yani milli iradeyi egemen kılmaktır. Bu doğrultuda bizim hedefimiz 18–30 yaş arası vatandaşlarımıza okullarında, görsel ve yazılı basınla ve de çeşitli mecralar aracılığı ile ulaşarak gelecekleri konusunda söz sahibi olabilmek için seçimlerde sandık başına gitmeleri, duyarlı bireyler olmaları yönünde bilinçlendirebilmektir.

Yeditepe Üniversitesi’nin bir başlangıç noktası olarak belirlenmiş olduğu projede, ilk etapta İstanbul’da bulunan diğer 22 üniversite ile ilgili bölüm başkanlıkları, iletişim fakülteleri dekanlıkları ve rektörlükleri aracılığıyla irtibata geçilmesine karar verilmiştir. Bu proje kesinlikle ve yalnızca bir sosyal sorumluluk projesidir. Hiçbir siyasi partinin ya da sosyal grubun lehine çalışmak amacı güdülmemektedir. Sizlerin de destekleri ile amacımız bu projeyi olabildiğince fazla insana ulaştırabilmek ve Türk Gençliği’ne KOYVERME, OY VER! dedirtebilmektir.
 
Clicky Web Analytics