Mayıs 31, 2007

Kristal Elma Katılım Listesi


'Kristal Elma Katılım Listesi' için başlığa tıklayın, ödüllerle ilgili ayrıntılı bilgiler için de yönetmeliği okuyabilirsiniz...

Kristal Elma'ya katılan tüm reklamlar üç aşamalı bir değerlendirmeden geçer. Üçüncü aşamanın sonunda aşağıda sıralanan ödüllerin sahipleri belirlenir:

Başarı Ödülü

50 puanı aşmak kaydıyla, her kategoride en fazla puan alan reklamlardan/kampanyalardan
ikinci ve üçüncü sırada yer alanlara verilir.

Kristal Elma

70 puanı aşmak kaydıyla her kategoride en fazla puan alan reklamlara/kampanyalara verilir.

Büyük Ödül

Büyük Ödül Televizyon, Basın ve Çok Mecralı Kampanya bölümlerinde, Kristal Elma kazanan reklamların/kampanyaların arasından en başarılı olanlara verilir.

Yılın Kristal Ajansı Ödülü

Yaratıcı fikrin önemini vurgulamak amacıyla verilir. Yılın Kristal Ajansını belirlemek için ajansların aldığı Başarı Belgesi, Kristal Elma ve Büyük Ödül’ün katsayıları toplanır. En yüksek puanı alan Yılın Kristal Ajansı seçilir.
 
Clicky Web Analytics