Mayıs 08, 2007

eNSTaNTaNeLeR 16

* Tüketiciy(l)e gidin!

* Anı yaşa(t)!

* Sana(r)tçı

* Hoş(not)suzluk

* Temel içgüdü(k)

* Ayyy Pod Kırdım!

* Amazon: Amma Uzun!

* Amerika: Amma Irak(!)
 
Clicky Web Analytics