Ağustos 27, 2007

Pazarlamanın 7edileri

7PÜretici yönünden

1- Product (Ürün)
2- Price (Fiyat)
3- Place (Yer)
4- Promotion (Tutundurma)
5- People (Hedef Kitle)
6- Process (Süreç)
7- Physical Evidence ( Fiziksel Belirti, Kanıt)

7CTüketici yönünden

1- Customer Value (Tüketiciye değer katan şey)
2- Cost (Maliyet)
3- Convenience ( Erişilebilirlilik)
4- Communication (İletişim)
5- Consideration (Değer verilme)
6- Coordination (Koordinasyon-Süreç)
7- Confirmation (Onaylama-Teyid)


Kaynak : Ercan Kaşıkçı–Paramosyenel Pazarlama
 
Clicky Web Analytics