Ağustos 15, 2007

Marka nedir?


Marka bir satıcı veye satıcılar grubunun pazara sürdüğü mal veya hizmetleri tanımlamaya ve rakiplerinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan bir isim, sözcük, sembol, tasarım, işaret, şekil, renk, koku veya bunların çeşitli bileşimleridir.
 
Clicky Web Analytics