Mayıs 01, 2007

Pazarlama Üniversitesi

P&G Türkiye’de Pazarlama Üniversitesi kurdu.

Procter & Gamble, İstanbul Marketing University’i kurdu. P&G, kurduğu üniversitede pazarlama liderleri yetiştiriyor. Kendi içinde lider yetiştirmeye odaklanan P&G, İstanbul Marketing University de Türk pazarlama liderlerinin yetiştirilmesi misyonuyla hareket ediyor.

İlk defa Türkiye’de gerçekleştirilen sanal kampüs uygulaması, 58 katılımcıya sahip. Programda, Birinci (Freshman), İkinci (Sophomore), Üçüncü (Junior), Dördüncü (Senior), Pazarlama Lisansı (Bachelor of Marketing), Pazarlama Yüksek Lisansı (Master of Marketing) ve Dekan (Dean) olmak üzere 7 derece bulunuyor.
Katılımcılar zorunlu ve seçmeli derslerin bulunduğu programda, aldıkları kredi oranına göre bir üst seviyeye geçebiliyorlar. Seçmeli derslerde daha çok pazarlamada son trendlere değiniliyor.

Derslerden geçmenin en önemli koşulu, tüketiciyle iyi ilişkiler kurulması. Ayrıca İstanbul Marketing Universtiy’de katılımcıların tüketici ile kurdukları iyi ilişkiler, öğrendikleri konuları sahada uygulayabilme kabiliyetleri, sağladıkları müşteri memnuniyeti kendilerine iş sonuçları olarak dönüyor.

Kaynak: MediaCat Online
 
Clicky Web Analytics