Kasım 06, 2008

eNSTaNTaNeLeR 54

* Push your Bush. Pass your Obama.

* Hayranlık Küfrü ile 'Hayvanlık Küfrü'nü karıştırmak

* Self Muslim : Kendine Müslüman

* Bir Tat Bir Oku!

* Devrim Teorisyeni

* Şirin Baba : Marlon Brando

* Zihinsel Arkeolog

* 'Blogger'gıriye
 
Clicky Web Analytics