Kasım 23, 2008

İyi Fikir Bulma Tekniği

Fikirlerin üretimi aynı Ford'ların üretim süreci gibi kesin bir sürece dayalıdır.Fikirlerin üretimi de bir montaj fabrikasında gerçekleşir.Bu üretim zihin,öğrenilebilir ve kontrol edilebilir etkin bir yöntem izler ve bu yöntemin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için,başka herhangi bir iş aletinde olduğu gibi, tekniğin, pratik yaparak geliştirilmesi gerekir.

James Webb Young
 
Clicky Web Analytics