Kasım 16, 2008

Latince Deyişler - B


Bene diagnoscitur, bene curatur.
İyi teşhis etmek, iyi tedavi etmektir.
 
Clicky Web Analytics