Mart 24, 2007

Reklam

Reklam, markanın rekabet avantajı sağlayan özgün ve ayrıştırıcı değeridir. Ancak tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilediğinde başarılıdır.

Elbette bir ürünün satışlarını artırmak için reklam tek başına yetmez. Ürün, ambalaj, fiyat ve dağıtım kanalları gibi pazarlama bileşenlerini iyi bir şekilde konumlandırdıktan sonra reklam işlevini görebilir. Markanın gücüne bağlı olarak reklamın etkisi değişebilir.

Peki bir markanın gücünü neler belirler?

- Marka Bilinirliği
- Marka Çağrışımları
- Marka Sadakati
- Algılanan Kalite

Reklamın amacı bu doğrultuda ilerler. Etkin bir reklam satın alma davranışlarında markaya dair algıda değişimler yaratır. Hedef kitlesiyle birebir iletişime geçer, doğru mecrada doğru zamanda yer alır, tüketici tarafından benimsenir.

Markanın mesajlarını etkili bir biçimde iletir. Marka değerleriyle yakından ilişkilidir. Ürüne yönelik ikna sürecinde olumlu etkiler bırakır. En önemlisi satın alma niyeti yaratır.

Pazar payının, değerlemelerin ve marka sadakatinin elçisidir.
Reklam pazarlamanın vazgeçilmez bir unsurudur.
 
Clicky Web Analytics