Mart 23, 2007

Hayatında İstanbul olan anlar!

Dersarası'nın "2010 İstanbul Kültür Başkenti" konulu ilk yarışmasına böyle bir ilanla katılmıştık, derece alamadık; ama yılmadık, çalışmaya ve üretmeye devam!

 
Clicky Web Analytics