Mart 09, 2008

eNSTaNTaNeLeR 40

* Devingenetik : Doğuştan hareketli

* Kadınbudu : Müstehcen köfte

* Lunapark : Ay parkı

* Yaratıcı Yönetmen : Creative Detector

* Bu sana ilk ve son yardımım!

* Milattan sonra, milenyumdan önce...

* Vaz geçer, vız gelir.

* Trendine trendine trendine baktım
Bedava mı sandın, para verip aldım.
 
Clicky Web Analytics