Ocak 21, 2008

Reklam ve Pazarlama

'Reklam markanın ortak kültüre tanıtılması demektir. Pazarlama ise fark yaratmaktır. Kendinizi farklılaştırabilirseniz değer yaratırsınız. Önerdiğiniz değeri anlayan kitle de sizin markanızı alır.'

Sergio Zyman
Pazarlama Gurusu
 
Clicky Web Analytics