Aralık 18, 2007

Türkiye Reklam Eğilimleri Araştırması ' 06

Türkiye'de ilk kez yürütülen Türkiye Reklam Eğilimleri 2006 araştırması, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Ferruh Uztuğ ve ekibi tarafından tasarlandı. Reklamcılar Derneği'nce desteklenen ve ACNielsen-Hayri Cem'in veri katkısıyla yürütülen Türkiye Reklam Eğilimleri Araştırması, Türkiye'deki yayınlanan bant ve anons dahil tüm TV reklamlarını içerik analizi yöntemi ile yaratıcı stratejisi özelinde değerlendiren bir çalışma. Araştırmanın amacı, Türkiye reklamcılık sektörünün genel eğilimlerini, ürün kategorileri özelindeki değişimlerini, ikna ve yaratıcılık tercihlerini bilimsel bir çerçeve içinde betimlemek olarak ifade ediliyor. Stratejik planlamacılar, marka yöneticilerine esin kaynağı olabilecek bu araştırmaya www.rd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Clicky Web Analytics