Aralık 14, 2007

eNSTaNTaNeLeR 32

* Rock'n Coke Kömürü

* Derbederbeder...

* Kurtbakışı görünüm

* Yargıda seçicilik

* Kişi başına düşen millî gider

* Bu sabah çamur var İstanbul'da...

* Yo women. Yo cry.

* Coca-Cola'nın global muhtarı
 
Clicky Web Analytics