Mayıs 26, 2009

Bay Meraklı - 6

* Dünyada bir uçağın altından bir otomobilin geçtiği, otomobilin altından trenin geçtiği, trenin altından da bir yelkenlinin geçtiği tek yer ABD'de Massachusetts Eyaleti'ndeymiş. Yani, havaalanının yanında bir otoyol, otoyolun altında bir demiryolu köprüsü, köprünün altında ise bir su kanalı bulunmaktaymış.

** 2. Dünya Savaşı'nda Müttefik Hava Kuvvetleri'nin Berlin'e attıkları ilk bomba, Berlin Hayvanat Bahçesi'ne düşüp, bir fili öldürmüş.

*** New York, Times Square'da bulunan Coca Cola ışıklı reklamının ağırlığı 3.5 tondan fazlaymış, ışıklandırma için 12.000 ampul kullanılıyormuş ve kabloların uzunluğu 108 km'den fazlaymış.
 
Clicky Web Analytics