Aralık 24, 2008

eNSTaNTaNeLeR 57

* Çarşı Ekonomik Krize Karşı!

* Ağaç yaşken eğitilir.

* Kendime yeni bir reset atmam lazım!

* Köyceğiz, ne garip!

* Benim adım Salih Kırmızı

* Bush'u Bush'una ağlama, değmez!

* Tribine tribine tribine kandım...

* Şarkıcı bağırmaz, çığırır.
 
Clicky Web Analytics