Kasım 14, 2007

Marka Yönetimi

Marka yönetimi gerçekleştirebilmek için, işe uygun üst yönetim kadrosu, iyi bir çalışan grubu ve etkili iletişim, iyi bir ürün, kalifiye bir isim, marka konumlandırmasında profesyonellik, iyi tanıtım ki buna görsel kimlik, reklam, pr çalışmalari da dahil-yani bir yerde big idea, pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesi, servis- dağıtım ağının oluşturulması veya yöntemin belirlenmesi, genel değerlendirme, sürekli geliştirme ve arge çalışmaları konuları ile ilgili hazırlık yapıp, pazar ve sektör verileri bilimsel verilerle değerlendirilmelidir ki başarı sağlanabilsin.

Teşekkürler allan quatarmain...

Kaynak: ekşisözlük
 
Clicky Web Analytics