Ekim 24, 2007

eNSTaNTaNeLeR 28

* Sinirötesi operasyon

* Kısa Çöp Çekme Yarışması

* Women.Manage.Men.

* Wall-Marketing

* İstih-damsız girilmez!

* Friday = Free day

* Copied-pasted in China.

* Vardar ovası... Vardır orası...
 
Clicky Web Analytics