Ekim 01, 2007

En çok GRP


Geçtiğimiz 17 / 23 Eylül haftasında en çok GRP alan markalar listesinin ilk üçü içinde GSM operatörleri yer aldı. Listenin başında 638 GRP ile Genç Turkcell yer aldı. Kosla Vanish Max 544 GRP ile listenin ikinci sırasında yer bulurken, 492 GRP ile Vodafone hesabını bilen tarife üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: MediaCat
 
Clicky Web Analytics