Temmuz 05, 2009

Bay Meraklı - 8

* Monaco Prensliği'nin ulusal orkestrasında, ordusunda bulunan askerlerden daha fazla kişi varmış.

** İsviçre denize kıyısı olmadığı halde, dünyada deniz ticaret filosu olan tek ülkeymiş.

*** Çin'de, İngilizce konuşanların sayısı ABD'dekinden fazlaymış.
 
Clicky Web Analytics